Larm & Passage

Vi utför projektering, installation, service och underhåll av inbrottslarm samt passage- och brandlarmsanläggningar.

Vi erbjuder larm och passageanläggningar från marknadsledande leverantörer. Vi är även samarbetspartner med Securitas larmcentral.

Kontakta oss för vidare information och prisförslag.

Kontaktperson:
Lars Granqvist
0243-226122
070-4456124
lars@vatthammars.se

Securitas larmcentral